Jansen Huybregts: “PCA begrijpt hoe onze business werkt: dat de voorspelbaarheid van het werk belangrijk is en hoe we sturen op KPI’s.” - PCA

Jansen Huybregts: “PCA begrijpt hoe onze business werkt: dat de voorspelbaarheid van het werk belangrijk is en hoe we sturen op KPI’s.”

Jansen Huybregts: “PCA begrijpt hoe onze business werkt: dat de voorspelbaarheid van het werk belangrijk is en hoe we sturen op KPI’s.”

Wie omdenkt kan zichzelf een fikse voorsprong bezorgen. We spraken met zo’n prachtig bedrijf en bovendien onze klant: Jansen Huybregts. De software van AFAS en PCA wordt daar gefaseerd geïmplementeerd, om de veranderingen zo geleidelijk mogelijk in te zetten en waar nodig direct bij te kunnen sturen. Lees hier ons boeiende gesprek met Sjef van Lieshout.

Transparant werken een ‘must’ voor gezonde relaties
Sjef van Lieshout kent het klappen van de zweep. De oud-directeur groeide met het service en onderhoudsbedrijf van 200 naar 600 medewerkers, met vestigingen verspreid door het hele land. “En daarmee namen de processen en de complexiteiten enorm toe. 80% van onze omzet komt uit dagelijks onderhoud: reparatieverzoeken, mutatie-onderhoud, badkamer- en toiletrenovaties. We werken voor verschillende type klanten: corporaties en beleggers, ieder met eigen voorwaarden, eisen en afspraken. Er zijn daardoor veel verschillende contracten en efficiënt en transparant werken is een hedendaagse eis. Er zijn dagelijks zo’n 350 medewerkers ‘buiten’ bij de ‘steeds meer veeleisender’ klant, op locaties die geografisch ver uit elkaar liggen. Je begrijpt, het is een enorm pakket aan uitdagingen.”https://www.jansen-huybregts.nl/

Lees het hele artikel hier:

Ga terug naar het nieuws overzicht

Samenwerking JH, AFAS en PCA