Terugblik op 2020 met Maurice Tijs (groeien in het Corona-tijdperk) - PCA

Terugblik op 2020: Groeien in het Corona-tijdperk

Terugblik op 2020 met Maurice Tijs (groeien in het Corona-tijdperk)

Interview door collega Ivo Jansen

Slimmer, beter en sneller. Wat betekent onze pay-off voor 2020?
Maurice: Nou, we zaten niet stil in 2020! De organisatiestructuur van PCA hebben we nóg platter gemaakt. De interne lijnen zijn nu korter. Het resultaat? Sneller met elkaar schakelen. Precies daar ligt de kracht van PCA.

En daardoor kon ons team groeien?
Maurice: Dat klopt. Dit jaar zijn Jelko Wieferink, Eddie Lutjes en Jelmer Oosterlaken gestart. Jelko is een aanwinst voor de samenwerking met partners en klanten. Eddie voor onze Support-afdeling, want hij heeft veel kennis van onze oplossingen o.a. omdat hij al eerder voor PCA werkte. En Jelmer is er ook een want hij stroomlijnt de implementatietrajecten. Extra kracht op alle vlakken!

Klinkt goed! Versterking op alle vlakken in dit bijzondere jaar. Hoe sluit PCA het jaar af?
Maurice:
Het afgelopen jaar boekte PCA goede resultaten. We groeiden met 10% op alle vlakken. Een mooie prestatie die is neergezet door team PCA en daar mogen we trots op zijn.

Een apart jaar voor veel organisaties. Welk effect had Corona op PCA?
Maurice: Weinig nadelige invloed, omdat we met name online diensten verlenen. Corona had zelfs een positieve invloed. Er is aanzienlijk minder gereisd door de collega’s, waardoor die reistijd ingevuld kon worden met (online) afspraken. Meer afspraken op een dag en een efficiënter ingevulde agenda’s. Onze klanten, prospects en collega’s omarmden digitale tools als Microsoft Teams snel. We voerden de voortgangsgesprekken in een project en demonstraties op afstand. Ik verwacht dat deze digitale tool post-Corona-tijd een belangrijk communicatiemiddel blijft. De afweging om de auto in te stappen maken we bewuster, wat een positieve invloed heeft op onze omgeving en uiteindelijk de ecologische footprint van PCA verkleint.

Naast deze organisatorische transitie; welke grote stappen hebben we gezet op het gebied van techniek?
Maurice: We maken een transitie door met ons platform naar Mongo Atlas. Een mooie stap, want begin 2020 hadden wij nog 70 database-servers in eigen beheer. Deze servers zijn allemaal naar Mongo Atlas verhuisd. Het gevolg is minder beheer door ons. Denk hierbij aan het monitoren, voldoende schijfruimte gereed maken en het opschalen van de servers. Dit resulteert in tijdbesparing en focus op ontwikkeling van onze software. Het stelt ons in staat om méér te doen waar we goed in zijn; namelijk klaar staan voor onze klanten.

En de volgende stap?
Maurice: De volgende stap wordt het inzetten van dockers/containers. Daardoor kunnen we sneller software uitrollen. Wij hebben het continu delivery- beleid waarbij we zoveel mogelijk kleine updates doen om klanten nog slimmer, beter en sneller te kunnen voorzien van verbeteringen. Daarnaast is PCA ook bezig met internationalisatie. Er is een behoefte bij internationale klanten om data binnen hun eigen landgrenzen te houden. Bovenstaande transitie en ontwikkelingen stelt PCA daartoe in staat. Daarnaast wordt er uiteraard vanuit ons Techlab continu hard gewerkt aan het verdiepen en verbreden van onze oplossingen.

Verbreden? Vertel eens!
Maurice: Qua verbreding zetten we grote stappen met onze oplossing Marlin Project. Hiermee kunnen klanten vanuit één planoplossing zowel de Projecten- als de Serviceafdeling bedienen. Denk aan het monitoren van status en voortgang en het eenvoudig uitwisselen van capaciteit van de verschillende afdelingen. Bij Marlin Project zie je dat er een grote variatie is waarop projecten door onze klanten worden benaderd, gepland en afgehandeld. Door verbreding en verdieping in kennis, gesprekken met klanten en toetsing van de productontwikkeling groeit de verbreding van Marlin Project. Hier blijven wij het aankomende jaar op focussen. 

Daarnaast is PCA volop in ontwikkeling met een BI-tool, namelijk Clark BI. Een verbreding van ons platform. We zetten hiermee data om in waardevolle en relevante stuurinformatie in de vorm van dashboards. Begin 2021 wordt Clark BI beschikbaar.

Verbreden en verdiepen. Waar zoekt PCA de verdieping?
Maurice: Kunstmatige Intelligentie onder andere. Het jaar 2020 kende daarin een aantal mijlpalen. Er hebben concrete implementaties van onze slimme optimalisatie-algoritmes en tools plaatsgevonden bij klanten. Bijvoorbeeld de Planningsoptimalisatie. Waar ik het meest trots op ben is dat wij dit allemaal binnenshuis ontwikkelen; in ons Techlab met onze eigen experts.

Naast het ontwikkelen en implementeren van deze tools benchmarken wij onze scores. Een onderdeel/pijler van Kunstmatige Intelligentie is patroonherkenning. We blijven op deze pijler ontwikkelen, waarbij het belangrijk is dat de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen wij belangrijke inzichten krijgen en gebruiken om efficiëntere planningen te genereren voor onze klanten. Deze koers zetten we voort in 2021.

Samenwerken is een werkwoord; hoe beleefde PCA dit het afgelopen jaar?
Maurice: Wij werken veel samen met partners. Wij zijn trots op onze partners en alleen door nauw samen te werken komen we allemaal verder. In 2020 voltooiden we mooie trajecten met partners. Fysiek en online. Ook hebben wij nieuwe koppelingen gebouwd met back-office partijen zoals AFAS.

Hoe gaan we de (online) verbinding met klanten verder ontwikkelen in 2021?
Maurice: De afgelopen maanden organiseerden we diverse PCA-webinars. Het effect op klanten was heel positief. We konden hen goed informeren over de rijke mogelijkheden van onze oplossingen, de samenwerking met onze partners werd verder toegelicht en we deelden nieuws rondom updates. Deze lijn zetten we voort met een concrete Webinar-agenda voor 2021. Dus… Wordt vervolgd!

Ga terug naar het nieuws overzicht