• Veelgestelde vragen

   Vragen? Check onze FAQ

   Gratis proefaccount
  • Veelgestelde vragen

   Vragen? Check onze FAQ

   Gratis proefaccount
  • Veelgestelde vragen

   Vragen? Check onze FAQ

   Gratis proefaccount
  • Veelgestelde vragen

   Vragen? Check onze FAQ

   Gratis proefaccount

Wiskundig inzicht helpt enorm bij routeoptimalisatie software

Verschuiven van routes geeft betere resultaten

Bij het woord ‘functie’ denkt Gerhard Post het eerst aan de wiskundige term. Best logisch, als je weet dat hij de man is achter de routeoptimalisatie in de software van PCA. Hij is gepromoveerd in toegepaste wiskunde en werkt nu nog vier uur per week als universitair docent op de Universiteit Twente. Zijn uitspraak dat wiskunde zowel overschat als onderschat wordt, is dan ook beslist opvallend.

Toch is dit zeker geen opmerking die in het wilde weg geroepen wordt. Dat zou ook niet passen bij iemand die weloverwogen en bescheiden zijn mening vormgeeft. Sinds vijf jaar bedenkt en maakt Gerhard voor PCA algoritmes om planningen te optimaliseren. De klanten zijn bedrijven met monteurs of andere uitvoerenden die de weg op gaan om hun klanten te bezoeken. Zij zijn geholpen met efficiënte routes en dus kan routeoptimalisatie het verschil maken voor bedrijven.

Supermarkt
In de basis maakt Gerhard veel gebruik van bestaande wetenschappelijke literatuur om algoritmes te maken. Als voorbeeld noemt hij de transportwereld die ook veel gebruik maakt van routeoptimalisatie. Gerhard: “Denk bijvoorbeeld aan een distributiecentrum van een supermarkt keten. Zij hebben routeoptimalisatie nodig als onderdeel van hun bedrijfsvoering.” Zijn kennis van de toegepaste wiskunde helpt hem enorm met het ontwerpen van routeoptimalisatie software. Het is een vraagstuk dat heel bekend is in zijn vakgebied. “Daarom is er ook heel veel gepubliceerd over hoe je zo’n vraagstuk het beste op kunt lossen. En daar maak ik gebruik van.”

Het nadeel van deze onderzoeken is dat ze vaak theoretisch zijn. Het zijn dan geconstrueerde casussen om optimale routes te maken voor afspraken op verschillende adressen. Lachend: “Zo gaat het bij PCA niet helemaal. De vraagstelling is wat anders en de algoritmes moet je daar dus op aanpassen. Onze klanten hebben voorwaarden die je in de wetenschappelijke literatuur niet tegenkomt.”

Optimaliseren
Toen Gerhard vijf jaar geleden via Maurice bij PCA kwam werken, was de routeoptimalisatie nog beperkt. De klant kon ingeven dat er een taak uitgevoerd moest worden. De software ging alle routes langs die al in het systeem stonden en voegde de taak aan de beste route toe. Bij elke nieuwe taak bleven de bestaande taken in de route ongewijzigd. Gerhard: “Meer was er eigenlijk niet. We zijn dus eigenlijk vanaf nul begonnen”.

Want Gerhard vond dat optimalisatie veel meer kon doen door niet alles vast te zetten. Juist door taken -binnen bepaalde voorwaarden- te kunnen verschuiven of zelfs taken naar andere routes te verplaatsen, krijg je betere resultaten. Gerhard: “Die optimalisatie doet het programma zelf doordat de planner de taken en voorwaarden ingeeft.” Wat merken de klanten van onze klanten daarvan? “Niets,” volgens Gerhard. “De software kan taken verplaatsen, maar de klant kan nog steeds een monteur verwachten binnen het afgesproken tijdvak. Maar misschien komt er een andere monteur dan oorspronkelijk gepland en misschien komt de monteur nu aan het begin van het tijdvak in plaats van aan het einde.”

“De software kan taken verplaatsen, maar de klant kan nog steeds een monteur verwachten binnen het afgesproken tijdvak.”

Overschat
Zijn wiskundig inzicht helpt enorm bij het maken van die algoritmes voor routeringsproblemen. Volgens Gerhard is dat het raakpunt tussen management science, computer science en wiskunde. “Toegepaste wiskunde, dus ja, ik zit wel goed!” Wiskunde ligt onder veel meer dingen dan je denkt en daarom vindt hij wiskunde soms onderschat. Tegelijk vindt hij ook dat wiskunde wordt overschat. “Mensen denken dat juist die specifieke wiskundige technieken helpen in het dagelijks leven. Maar het is juist het gestructureerd en logisch denken dat helpt. Uiteraard doe je dat in de wiskunde, maar hopelijk niet alleen daar.”

Als voorbeeld geeft Gerhard de verhaaltjessommen zoals die op middelbare scholen veel gebruikt worden. “Begrijpen wat er in het verhaaltje staat, is niet puur wiskundig, maar is eerder goed lezen wat er staat. Eigenlijk is dat net zoveel taal- als wiskunde. Verhaaltjessommen gaan over het vastleggen van een probleem. De wiskunde is dan soms alleen wat rekenkunde, bijvoorbeeld dertien en veertien bij elkaar op te tellen. Dat er een verhaaltje voorafgaat aan de wiskundige probleemstelling, zie je uiteraard wel terugkomen in de praktijk.”

Nieuwe uitdaging
Voordat Gerhard bij PCA kwam, werkte hij bij Ortec in Zoetermeer. Daar deed hij min of meer hetzelfde werk als nu bij PCA, alleen nu een stuk dichterbij huis én met een nieuwe uitdaging. “Ik doe vooral dingen die voor klanten belangrijk zijn. Het is fijn dat ik veel zeggenschap heb over de kant die we daarbij op moeten.”

“Wiskunde wordt zowel overschat als onderschat.”