Visie - PCA

Visie

het start met visie

Slimmer-beter-sneller!

Onze pay-off kun je op meerdere manieren uitleggen. Waar het ons om gaat is dat jouw bedrijf nóg slimmer, beter, sneller wordt. En dat iedere klant het in de samenwerking herkent. PCA doet er alles aan om de planning van het serviceproces injouw organisatie slimmer beter en sneller te maken. Het positieve effect kan tot ver in jouw bedrijf doorwerken. Samenwerken is altijd ons sleutelwoord.

Ontwikkeling in een notendop

PCA heeft met ruim 25 jaar bestaan een rijke historie en daarmee een schat aan ervaring en kennis op het gebied van het plannen, stroomlijnen en afhandelen van serviceprocessen. In de eerste 10 jaar werd de software gebouwd op basis van on premise. Sinds 2012 wordt alleen nog maar cloud technologie ingezet. De software-oplossingen van PCA zijn dan ook overal ter wereld, ieder tijdstip oproepbaar.

PCA heeft een grote hoeveelheid functionaliteiten onder architectuur ontwikkeld. De resultaten die met de software gerealiseerd kunnen worden zijn enorm.

Wij zijn actief bij woningcorporaties, bedienen de grootste vastgoedonderhoudspartijen van het land en versterken vele kleine en middelgrote ondernemingen. Nationaal en internationaal. En dat vanuit één softwareomgeving.

Kunstmatige intelligent (AI) en ambitie

Momenteel werken wij, in ons eigen Techlab, aan de toepassing van kunstmatige intelligentie. PCA gelooft in de impact die deze nieuwe intelligentie op de wereld van morgen heeft. Data is de groter aanjager en daarom investeren wij continu in onderzoek en passen wij de nieuwste technieken toe.

Wij hebben de ambitie om het service- en projectplanningsproces verregaand te automatiseren en optimaliseren. En zo in de komende 10 jaar toonaangevend te worden. PCA kan dit met de inzet van slimme algoritmes en de data die al sinds jaar en dag door klanten gegenereerd wordt.

De innovatie-drive van PCA betekent niet dat we de kracht van de mens vergeten. Sterker nog, de ontwikkeling in de organisatie komt voort uit de dialoog met klanten, partners, experts, leveranciers en andere meedenkers waarbij de krachten van mens en techniek samenkomen.

U bent in goede handen, net als:

ONZE OVERTUIGINGEN

Onze overtuiging is dat wanneer onze klanten innoveren zodat hun dienstverlening verbetert, zij de concurrentie voor blijven en toonaangevend worden en/of blijven. Software mag niet hinderen in veranderprocessen. Sterker nog… Laat het de de aanjager, hét gereedschap zijn dat verandering mogelijk maakt.

Door onze klanten te helpen om, vanuit visie, een definitie voor softwaretooling neer te zetten ontstaat er een optimaal bedrijfsproces. Wij helpen jou om stappen te zetten met behulp van slimme software en data, zodat zij (zichzelf) continu kunnen verbeteren. Telkens Slimmer, Beter en Sneller. Samen…!