Coen Hagedoorn Bouwgroep - PCA

Coen Hagedoorn Bouwgroep

Coen Hagedoorn Bouwgroep

4 maart 2020

Het verhogen van de arbeidsvreugde als doel van automatisering?

De visie van Coen Hagedoorn bouwgroep op IT

Misschien niet helemaal de titel die je zou verwachten bij één van ’s lands grootste vastgoedonderhoudsbedrijven. Toch is dit wel degelijk een belangrijke motivatie om IT in te zetten. Administratieve handelingen zijn een noodzakelijk kwaad voor de technici van CoenHagedoorn. Om een factuur te kunnen sturen, is er informatie nodig. Zowel de werkorganisatoren als de vakmannen in het veld willen liever bezig zijn met de vakinhoud. Dat is waar men de arbeidsvreugde uit haalt. De vraag is dus hoe de noodzakelijke informatie te krijgen zonder medewerkers te overladen met administratieve taken en handelingen.

In de zoektocht naar een partner voor de invulling van dit vraagstuk, kwam CoenHagedoorn uit bij PCA. Na een ruime periode waarin onderzocht werd hoe de match is tussen de twee bedrijven en de mensen, werd het ontwerpproces voor de nieuwe architectuur gestart. Een mooie intensieve samenwerking leverde een model op voor de vestigingen waar Dagelijks Onderhoud uitgevoerd wordt voor de ruim 60 corporaties die Coen Hagedoorn Bouwgroep tot haar klantenkring mag rekenen.

Het uitgangspunt van dat model is de arbeidsvreugde van medewerkers. Door slimmer om te gaan met de informatie die al bekend is, hoeven de medewerkers minimaal registraties uit te voeren. Dit model wordt momenteel gefaseerd uitgerold over de vestigingen van de CoenHagedoorn Bouwgroep. Gedurende de uitrol wordt het model doorontwikkeld. Na iedere stap in de uitrol is er een moment van evaluatie. Wat kan slimmer, beter of sneller bij de volgende stap? Het tussentijds evalueren van het implementatieproces en het gebruik resulteert in een aanwas van extra wensen. Door deze intensieve samenwerking groeien Coen Hagedoorn Bouwgroep en PCA naar steeds meer gezamenlijke successen op het gebied van arbeidsvreugde. Naast de grote thema’s als planningsoptimalisatie, zijn er talloze kleinere thema’s en onderwerpen die zorgen dat er slimmer, beter en sneller proces neergezet kan worden.

Wilt u meer over deze case weten? Neem contact met ons op!

Ga terug naar het nieuws overzicht